Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en groei

Bentismaheerd 44, 9736EC, Groningen

info@carlahofstee.nl

06-10250086

© 2019 Carla Hofstee. Design door Christina Kingma.

vergoedingen/kosten

De kosten voor beeldende therapie is 75.- per consult. Het is mogelijk een vergoeding te krijgen via

de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de

aanvullende verzekering.

Mijn praktijk is aangesloten en geregistreerd bij de FVB (Federatie vaktherapeutische beroepen) en

de NFG (Nederlandse federatie gezondheidszorg) www.fvb.nl www.de-nfg.nl

Op de link www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie vind je meer informatie.

Neem voor de zekerheid contact op met je zorgverzekeraar.
 

Persoonlijke begeleiding kan worden vergoed uit een budget van de wet maatschappelijke

ondersteuning WMO of een persoonsgebonden budget PGB.

De tarieven per uur zijn bepaald aan de hand van de indicatie die is afgegeven. Een indicatie voor persoonlijke begeleiding kun je aanvragen via een WMO consulent van het wijteam in je wijk of gemeente. Hierbij kan ik jou eventueel ondersteunen. Mijn praktijk heeft een overeenkomst van onderaanneming WMO met Stichting Cosis en Stichting Werkpro in Groningen: stadsdeel West, Centrum en oude wijken.

Wandelcoach. De kosten voor een wandelcoach sessie is 75.- per uur. De wandelingen vinden plaats in het natuurgebied van Kardinge/Groningen

Mindfull hathayoga; helemaal afgestemd op jou. Een sessie van een uur vraagt een investering van 75.- Dit vind plaats in de praktijk.

EMDR. Een behandeling met EMDR is kortdurend; 3 tot 6 sessies afhankelijk van de hulpvraag.

De kosten per sessie is 75.-

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/emdr-therapie

In sommige gevallen is het mogelijk dat de werkgever of uitkerende instantie de kosten voor de

therapie of begeleiding financiert.