top of page
20190627_162343.jpg
EMDR
 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Letterlijk vertaald betekent dit:

'door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.'

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die niet goed zijn verwerkt alsnog te verwerken.

EMDR therapie in Haren GRoningen
20190627_161444.jpg

Zo kan een geluid dat je hoort of een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de traumatische gebeurtenis weer levendig terug brengen naar het heden.

Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Wanneer EMDR

Soms kunnen in het leven van een mens bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks een grote invloed hebben op je leven. Typerend voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze reacties worden iedere keer weer geactiveerd als je in een situatie komt die lijkt of doet denken aan de traumatische ervaring.

Hieronder een aantal hulpvragen;

- Angsten en fobieen

- Sociale angst

- Depressie

- PTSS

- Dwanggedachtes

- Pestverleden-heden

- Overval/inbraak

- Burn-out

- Slaapstoornissen

- Nachtmerries

- Weinig zelfvertrouwen

- Negatief zelfbeeld

- Paniekaanvallen

- Relatieproblemen

- Verslavingsproblemen

Hoe werkt EMDR
 

Bij de behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust terug gehaald met alle beelden,

gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt een afleidende taak

aangeboden; het volgen van de vingers van de therapeut, het luisteren naar tikjes op de koptelefoon

of stimulatie door kloppen op knieën of handen. Deze afleiding zal er voor zorgen dat de herinnering

haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de situatie terug te

denken en naar te kijken. In veel gevallen veranderen de beelden en worden ze steeds kleiner of waziger.
 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. En ook bij

kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.


Ik ben geschoold via de www.bivt.nl en aangesloten bij www.emdr-therapeuten.nl

bottom of page