top of page

Klachtenregeling


Het is verplicht voor zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij de Wkkgz NIBIG nummer 529758
- Aangesloten bij de Geschillencommissie zorggeschil (art. 18 Wkkgz).
- Beschikt over een klachtenprocedure (art.13 Wkkgz)
- Op afroep, beschikt over een klachtenfunctionaris (art.15 Wkkgz)
- Is opgenomen in het gelaagd register van het NIBIG
​Mocht je op enig moment een klacht hebt, dan hoor ik dat graag. Meld deze dus altijd eerst bij mij. Ik zal er alles aan doen om de klacht zo goed mogelijk te behandelen en elkaar te vinden in een gesprek. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kun je je wenden tot de Wkkgz en een klacht indienen via de site: www.nibig.nl

bottom of page