top of page
beeldende therapie 2.jpg
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie.

Bij beeldende therapie en begeleiding gebruik gemaakt van materialen zoals tekengerei, krijt, verf, hout, stof, steen enz. Het werken met materiaal wordt ingezet om te kunnen uiten en beleven van gevoelens, gedachten, behoeften. Deze worden zichtbaar door beeldend werken en daarmee helder en bespreekbaar. 
 
Kinderen en jongeren

Beeldende therapie is een vorm die aansluit bij de taal die kinderen spreken.
Kinderen uiten zich vaak gemakkelijker via creatieve weg, zoals tekenen of spel. In plaats van praten is werken met materiaal het uitgangspunt. Door werken met materiaal wordt zichtbaar en bespreekbaar wat er werkelijk speelt.
Wat er achter het gedrag gaande is.
 
Kinderen uiten hun moeilijkheden vaak ik in gedrag of fysieke klachten bijvoorbeeld; woedeaanvallen, concentratieproblemen, pestgedrag of gepest worden, angsten, eetproblemen, slaapproblemen, buikpijn/hoofdpijn, hyperventilatie.
In andere situaties kan de oorzaak van de hulpvraag al duidelijk zijn en heeft het kind moeite zijn weg te vinden in, bijvoorbeeld in verliessituaties (scheiding, overlijden) veel wisselingen op school of door verhuizing, ziekte bij het kind of dierbaren, fysieke of verstandelijke handicap, mishandeling of seksueel misbruik.Waar nodig wordt het beeldend werken aangevuld met spel, verhalen, visualisaties en ontspanningstechnieken uit de yoga en mindfulness.
Dit wordt  afgestemd op de belevingswereld van het kind. Het kind staat centraal. Ook richt ik  mij op de wereld en de relaties van het kind; gezin, school, vrienden.
SG1L3263.JPG
SG1L1169.JPG
Volwassenen

Bij beeldende therapie en begeleiding is de activiteit het belangrijkste middel. De ervaring staat voorop. 
Het werken met creatieve materialen maakt vaak meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken. Het werken met materialen kan juist helpen woorden te geven aan de vragen die spelen in je leven
Door ervaringen in je leven kan er een bescherming worden opgebouwd in jezelf. Hierdoor ben je minder in contact met jezelf en de thema's die spelen in je leven. Je voelt minder, ook de fijne gevoelens voel je minder.Bij beeldende therapie en begeleiding kunnen gevoelens die moeilijk zijn ruimte krijgen en onder woorden worden gebracht. Met beeldende therapie is het werken en het werkstuk onderwerp van gesprek. Dit is een veilige manier om uiteindelijk te durven kijken naar jezelf en te durven voelen wat er speelt.  
Informatie
 

Kennismaking
Het eerste contact is een kennismaking. Ervaringen worden uitgewisseld in verband met de hulpvraag. 
Daarna volgt een periode van 5 sessies. Op grond hiervan wordt de voortgang besproken.

Vergoeding zorgverzekeraars
Een aantal zorgverzekeraars heeft beeldende/creatieve therapie opgenomen in het zorgpakket. Voor meer informatie neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeraar. U kunt aangeven dat ik aangesloten ben bij de nederlandse vereniging voor beeldende therapie (NVBT), onderdeel van de federatie vaktherapeutische beroepen (FVB). 


Wilt u meer informatie met betrekking tot Beeldende Therapie en begeleiding dan kunt u mij bereiken per mail of telefoon 050-5777122.

bottom of page